Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że pomimo kolejnego obniżenia głównych stóp procentowych, ogłoszonego przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 28 maja 2020 r., zmianom nie uległa dotychczasowa oferta Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych. Aktualna oferta Weksli obowiązuje od 8 kwietnia 2020 r.