Zarząd Funduszu informuje, że w czerwcu 2018 roku zostały dokonane:

  • 01.06.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii FHY 1219;
  • 12.06.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii FHY 0621;;
  • 20.06.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;