Zarząd Funduszu informuje, że w maju 2018 roku zostały dokonane:

  • 10.05.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;
  • 16.05.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0220;;
  • 20.05.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;