Dnia 28.05.2018 r. został dokonany na prośbę Inwestora wcześniejszy wykup Obligacji Rentierskich Nieruchomościowych serii YHC 0718, których wykup powinien nastąpić 20.07.2018. Została również dokonana wypłata proporcjonalnej części ostatniego kuponu odsetkowego.