Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), spółka dostosowała procedury dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.