Zarząd Funduszu informuje, że w kwietniu 2018 roku zostały dokonane:

  • 06.04.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 1018;
  • 19.04.2018 częściowy kwartalny wykup Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych;
  • 20.04.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;
  • 20.04.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0718;
  • 28.04.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii FHY 0421;