Zarząd Funduszu informuje, że w marcu 2018 roku zostały dokonane:

  • 01.03.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii FHY 1219;
  • 13.03.2018 wypłata odsetek od zdematerializowanych Obligacji serii YHC 1218;
  • 20.03.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;
  • 26.03.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0918;