Dnia 19 marca 2018 roku Fundusz Hipoteczny Yanok otrzymał od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację indywidualną dotyczącą momentu płatności podatku od dochodów kapitałowych (tzw. Podatek Belki) dla Inwestorów wekslowych.

Zgodnie z interpretacją Inwestor, który nabywa 3-letnie Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe po dyskoncie (np. weksel o nominale 13.000 zł nabywane za kwotę 10.000 zł), gdzie częściowy wykup Weksla odbywa się raz w roku: 1.000 zł po pierwszym roku od zakupu Weksla, 1.000 zł w drugim roku i 11.000 zł po upływie trzech lat obowiązany jest do zapłaty podatku w momencie całkowitego wykupu Weksla (po 3 latach).

Podobnie jak w przypadku innych inwestycji w Fundusz (obligacje, pożyczka inwestorska) podatnikiem jest Inwestor, ale podatek odprowadza Fundusz (jako płatnik). Inwestor nie ujmuje tego podatku w swoim rozliczeniu rocznym.