Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o planowanej emisji promocyjnej Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod nazwą „1.000 zł co miesiąc przez 3 lata”.  

Emisja dotyczy Weksli o nominale 186.000 zł z ceną nabycia po dyskoncie 150.000 zł. Promocja polega na comiesięcznej wypłacie zysku dyskontowego na rzecz Inwestora Wekslowego za zachowaniem oprocentowania jak dla Weksli kwartalnych, tj. 8% w skali roku,

Emisja jest ograniczona w czasie od 01.10.2019-14.10.2019 r.  lub do wyczerpania puli 100 Weksli, według kolejności zgłoszeń i wpłat pieniędzy.

Pierwszeństwo w nabyciu mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu, w ramach wykonania zobowiązań Funduszu.

Szczegółowe informacje o emisji promocyjnej TU