Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o planowanej emisji promocyjnej Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod nazwą „Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”.

Emisja dotyczy Weksli o nominale 130.000 zł z ceną nabycia po dyskoncie 100.000 zł. Promocja polega na cokwartalnej wypłacie zysku dyskontowego na rzecz Inwestora Wekslowego.

Emisja jest ograniczona w czasie od 13.08.2019-30.08.2019 r. lub do wyczerpania puli 100 Weksli, według kolejności zgłoszeń i wpłat pieniędzy.
Pierwszeństwo w nabyciu mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu, w ramach wykonania zobowiązań Funduszu.

Jednocześnie informujemy, że w okresie promocji nie będzie można nabywać weksli standardowych 10% (nominał 13 000 zł, cena nabycia 10 000 zł).