W dniu 6.07.2019 Inwestor Wekslowy podpisując oświadczenie o zgodzie na potrącenie podatku od zysków kapitałowych w dniu całkowitego wykupu Weksla Inwestycyjnego Nieruchomościowego, zadał pytanie czy jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych może sam dokonać zapłaty tego podatku na zasadach ogólnych. Fundusz wówczas miałby nie być płatnikiem tego podatku w imieniu Inwestora.

W dniu 18.07.2019 r. Zarząd Funduszu otrzymał odpowiedź na zleconą wcześniej opinię prawną od Radcy Prawnej, Doradcy Podatkowej Małgorzaty Szczepańskiej – Chwały. Okazało się, że w tym wypadku wystarczającym dokumentem jest Informacja Prawna, gdyż ustawodawca jednoznacznie wyłączył podmioty gospodarcze z możliwości opodatkowania na zasadach ogólnych dochodów z papierów wartościowych, czyli również dochodów z dyskonta weksla, jak to ma miejsce w przypadku Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych emitowanych przez Fundusz.

Osoby zainteresowane otrzymaniem skanu Informacji Prawnej sporządzonej przez Radcę Prawną. Doradcą Podatkową Małgorzatą Szczepańską-Chwałę, prosimy o kontakt pod adres weksle@yanokhipoteczny.pl

Anna Maria Naściszewska
Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok