Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu marcu 2019 roku zostały dokonane:

  • 03.2019 wypłata Odsetek od Obligacji FHY 1219 nr I, II, III, IV, V, VI Kupon 5/8;
  • 03.2019 kolejnych dwóch inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku;
  • 03.2019 następny inwestor nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% i 10% oprocentowaniem w skali roku;
  • 03.2019 częściowy wykup Weksli 01-04/03/2018 okres 1/3;
  • 03.2019 została spłacona pożyczka hipoteczna nr 25102018/26;
  • 03.2019 wypłata odsetek od Pożyczki Inwestorskiej;
  • 03.2019 kolejny Inwestor nabył Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku;
  • 03.2019 wypłata Odsetek od Obligacji FHY 0321 nr I-XX Kupon 1/3 oraz nr XXI Kupon 1/3; następnych dwóch inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% oprocentowaniem w skali roku;
  • 03.2019 kolejny Inwestor nabył Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku.