Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu lutym 2019 roku zostały dokonane:

  • 08.02.2019 częściowy kwartalny wykup weksli 22/11/2018 okres1/5, 23 okres1/6, 24 okres1/7, 25 okres1/8, 26 okres1/9, 27 okres1/10, 28 okres1/11, 29 okres1/12;
  • 12.02.2019 kolejny Inwestor nabył Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% oprocentowaniem w skali roku;
  • 16.02.2019 wypłata Odsetek od Obligacji YHC 0220 nr I kupon 8, nr II kupon 8, nr III kupon 8;
  • 20.02.2019 wypłata odsetek od Pożyczki Inwestorskiej;
  • 25.02.2019 kolejny Inwestor nabył Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% oprocentowaniem w skali roku;
  • 26.02.2019 wypłata Odsetek od Obligacji FHY 0221I nr I, II, III, IV, V Kupon 1/3.