Zarząd Funduszu informuje, że w lutym 2018 roku zostały dokonane:

  • 14.02.2018 wypłata odsetek od zdematerializowanych Obligacji serii YHC 1218;
  • 16.02.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 0220;
  • 17.02.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;