Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że Zarządzeniem nr 1/02/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku podjął decyzję o wycofaniu „Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych 6%” ze sprzedaży ciągłej.

Sprzedaż tych Weksli będzie się odbywać w emisjach ogłaszanych przez Fundusz.

Decyzja została podjęta ze względu na konieczność ujednolicenia terminów comiesięcznych wypłat odsetek dyskontowych w ustalanej dacie.