Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu styczniu 2019 roku zostały dokonane:

  • 03.01.2019 wypłata odsetek od Obligacji serii FHY 0121;
  • 08.01.2019 terminowy wykup Obligacji serii FHY 0119 wraz z wypłatą ostatniego kupony odsetkowego;
  • 08.01.2019 kolejny Inwestor nabył Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku;
  • 19.01.2019 częściowy kwartalny wykup Weksla Inwestycyjnego Nieruchomościowego 01/01/2018;
  • 20.01.2019 wypłata odsetek od Pożyczki Inwestorskiej.