Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu grudniu 2018 roku zostały dokonane:

  • 01.12.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii FHY 1219;
  • 05.12.2018 kolejny Inwestor nabył Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku;
  • 06.12.2018 następny Inwestor zdecydował się na Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku;
  • 11.12.2018 kolejny Inwestor nabył Weksle i wybrał opcję odpowiadającą oprocentowaniu 10% w skali roku;
  • 12.12.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 1221;
  • 17.12.2018 następny Inwestor zdecydował się na Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku;
  • 20.12.2018 wypłata odsetek od Pożyczki.
  • 24.12.2018 została spłacona pożyczka hipoteczna nr 05072017/16