Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że została zorganizowana promocyjna emisja Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod nazwą „Dodatkowy zysk 1.000 zł na start”.

Emisja dotyczy Weksli o nominale 63.000 zł z ceną nabycia po dyskoncie 50.000 zł. Promocja polega na wypłacie dodatkowego dyskonta 1.000 zł następnego dnia po zamknięciu emisji. Weksle te mają również regularną wypłatę 1.000 zł co kwartał przez 3 lata (łącznie 12 x 1.000 zł).

Emisja jest ograniczona w czasie od 15.03.2019-26.03.2019 r.  lub do wyczerpania puli 40 Weksli, według kolejności zgłoszeń i wpłat pieniędzy.

Pierwszeństwo w nabyciu mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu, w ramach wykonania zobowiązań Funduszu.