Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu październiku 2018 roku zostały dokonane:

  • 06.10.2018 terminowy wykup Obligacji serii YHC1018 wraz z wypłatą ostatniego kupony odsetkowego;
  • 16.10.2018 terminowy wykup Obligacji serii YHC21018 wraz z wypłatą ostatniego kupony odsetkowego;
  • 19.10.2018 częściowy kwartalny wykup Weksla Inwestycyjnego Nieruchomościowego;
  • 20.10.2018 wypłata odsetek od Pożyczki.