Zarząd Funduszu informuje, że we wrześniu 2018 roku zostały dokonane:

  • 01.09.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii FHY 1219;
  • 20.09.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;
  • 26.07.2018 terminowy wykup Obligacji serii YHC 0918 wraz z wypłatą ostatniego kuponu odsetkowego;