Zarząd Funduszu informuje, że w lipcu 2018 roku zostały dokonane:

  • 04.07.2018 została spłacona pożyczka hipoteczna nr 11072017/17;
  • 06.07.2018 wypłata odsetek od Obligacji serii YHC 1018;
  • 19.07.2018 częściowy kwartalny wykup Weksla Inwestycyjnego Nieruchomościowego;
  • 20.7.2018 wypłata odsetek od Pożyczki;
  • 26.07.2018 została w części spłacona pożyczka hipoteczna nr 11042018/20;
  • 31.07.2018 została spłacona pożyczka hipoteczna numer 49249010283334000000000010;