Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 17.02.2017 r. została podjęta uchwała o przydziale obligacji materialnych, a tym samym sukcesem zakończyła się emisja „Obligacji mieszkaniowych rentierskich” Serii YHC0220. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 8 % w skali roku, płatne co kwartał. Celem emisji Obligacji było pozyskanie kapitału na udzielanie krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych hipoteką.Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, na podstawie jej wyceny.