Dnia 10.05.2016 została zawarta umowa Pożyczki. Jest to druga – po emisji obligacji -forma finansowania działalności pożyczkowej FHY.
Umowa Pożyczki została zawarta na okres 36 miesięcy z oprocentowaniem 10 % w skali roku z odsetkami wypłacanymi w cyklu rocznym.
Od kwoty Pożyczki odprowadzono 2% Podatku od czynności cywilnoprawnych.