Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 28.05.2018 r. została podjęta uchwała o przydziale 3-letnich Obligacji materialnych celowych zabezpieczonych serii FHY 0521 oprocentowanych 10% w skali roku z coroczną wypłatą odsetek.

Kapitał pozyskany z emisji Fundusz przeznacza na udzielanie krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych hipoteką na atrakcyjnych nieruchomościach o wartości co najmniej dwukrotnie wyższej niż wysokość udzielonej pożyczki.

Obligatariuszom dziękujemy za okazane zaufanie oraz gratulujemy dokonania rozważnej decyzji inwestycyjnej.