Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 01.12.2017r. została podjęta uchwała o przydziale 2-letnich Obligacji niematerialnych zabezpieczonych serii FHY 1219 oprocentowanych 8% w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek. Kapitał pozyskany z emisji Fundusz przeznacza na udzielanie krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych hipoteką na atrakcyjnych nieruchomościach o wartości co najmniej dwukrotnie wyższej niż wysokość udzielonej pożyczki. Obligatariuszom dziękujemy za okazane zaufanie oraz gratulujemy dokonania rozważnej decyzji inwestycyjnej.