Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Yanok informuje, że dnia 03.01.2018 r. została podjęta uchwała o przydziale 3-letnich Obligacji materialnych celowych zabezpieczonych serii FHY 0121 oprocentowanych 10% w skali roku z coroczną wypłatą odsetek. Kapitał pozyskany z emisji Fundusz przeznacza na udzielanie krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych hipoteką na atrakcyjnych nieruchomościach o wartości co najmniej dwukrotnie wyższej niż wysokość udzielonej pożyczki. Obligatariuszom dziękujemy za okazane zaufanie oraz gratulujemy dokonania rozważnej decyzji inwestycyjnej.