Fundusz stabilny i z zyskiem – Komunikat Zarządu z dnia 31 marca 2020 r.

W związku z sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok przekazuje bieżącą informację: 1. Nieruchomości nie tracą na wartości. Nieruchomości stanowią zabezpieczenie pożyczek hipotecznych udzielanych przez Fundusz, a co za tym idzie są zabezpieczeniem pieniędzy Inwestorów Wekslowych. W marcu bieżącego roku wzrost cen nieruchomości uległ zahamowaniu, lecz nie odnotowano spadku ich poziomu. Ilość transakcji […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 27.03.2020 r.

Zarząd informuje, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17.03.2020 r. o zmianie stóp procentowych Zarząd w dniu 26.03.2020 r. podjął decyzję o zmianie oferty Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych Yanok. Nowa oferta Weksli Yanok będzie obowiązywać od dnia 08.04.2020 r. Parametry oferty Weksli obowiązujących od dnia 08.04.2020 r.: 1.Weksle roczne z comiesięczną wypłatą […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 12.03.2020 – Fundusz odporny na wahania rynkowe

W związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych nabyciem Weksli Inwestycyjnych oraz zapytaniami kilku Inwestorów o bezpieczeństwo Funduszu w związku z zawirowaniami gospodarczymi wywołanymi epidemią koronawirusa Zarząd informuje: 1. Nieruchomości nie tracą na wartości. Stanowią one zabezpieczenie pożyczek hipotecznych, a co za tym idzie pieniędzy Inwestorów Wekslowych. Badanie rynku nieruchomości realizuje udziałowiec  Funduszu – spółka KRN […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok

W ostatnich dniach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował apel o zachowanie ostrożności konsumentów w inwestycje w weksle inwestycyjne. Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok w pełni się zgadza ze stanowiskiem Urzędu. Każda osoba inwestująca swoje pieniądze powinna zbadać model biznesowy emitenta papierów wartościowych, czy jest on zrozumiały oraz zapoznać się z kondycją finansową firmy emitującej papiery […]

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o wstępnym wyliczeniu wyniku finansowego za 2019 rok. Na tej podstawie Zarząd potwierdza, że zapowiedziane w „Raporcie okresowym za III kwartały 2019 roku” podniesienie kapitału zakładowego do 2 mln złotych jest pewne i nastąpi w terminie do końca lutego 2020 r.

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o planowanej emisji promocyjnej Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod nazwą „1.000 zł co miesiąc przez 3 lata”.   Emisja dotyczy Weksli o nominale 186.000 zł z ceną nabycia po dyskoncie 150.000 zł. Promocja polega na comiesięcznej wypłacie zysku dyskontowego na rzecz Inwestora Wekslowego za zachowaniem oprocentowania jak dla Weksli kwartalnych, tj. […]

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o planowanej emisji promocyjnej Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod nazwą „Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”. Emisja dotyczy Weksli o nominale 130.000 zł z ceną nabycia po dyskoncie 100.000 zł. Promocja polega na cokwartalnej wypłacie zysku dyskontowego na rzecz Inwestora Wekslowego. Emisja jest ograniczona w czasie od 13.08.2019-30.08.2019 r. lub do wyczerpania puli […]

Komunikat Zarządu

W dniu 6.07.2019 Inwestor Wekslowy podpisując oświadczenie o zgodzie na potrącenie podatku od zysków kapitałowych w dniu całkowitego wykupu Weksla Inwestycyjnego Nieruchomościowego, zadał pytanie czy jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych może sam dokonać zapłaty tego podatku na zasadach ogólnych. Fundusz wówczas miałby nie być płatnikiem tego podatku w imieniu Inwestora. W […]

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu marcu 2019 roku zostały dokonane: 03.2019 wypłata Odsetek od Obligacji FHY 1219 nr I, II, III, IV, V, VI Kupon 5/8; 03.2019 kolejnych dwóch inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku; 03.2019 następny inwestor nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% i 10% oprocentowaniem w skali […]

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje że 1 kwietnia 2019 r otwiera emisję 3-letnich Rentierskich Weksli Inwestycyjnych odpowiadających 6% w skali roku z comiesięczną wypłatą odsetek. Zapisów i wpłat można dokonywać przed tym terminem.