Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok

W ostatnich dniach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował apel o zachowanie ostrożności konsumentów w inwestycje w weksle inwestycyjne. Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok w pełni się zgadza ze stanowiskiem Urzędu. Każda osoba inwestująca swoje pieniądze powinna zbadać model biznesowy emitenta papierów wartościowych, czy jest on zrozumiały oraz zapoznać się z kondycją finansową firmy emitującej papiery […]

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o wstępnym wyliczeniu wyniku finansowego za 2019 rok. Na tej podstawie Zarząd potwierdza, że zapowiedziane w „Raporcie okresowym za III kwartały 2019 roku” podniesienie kapitału zakładowego do 2 mln złotych jest pewne i nastąpi w terminie do końca lutego 2020 r.

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o planowanej emisji promocyjnej Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod nazwą „1.000 zł co miesiąc przez 3 lata”.   Emisja dotyczy Weksli o nominale 186.000 zł z ceną nabycia po dyskoncie 150.000 zł. Promocja polega na comiesięcznej wypłacie zysku dyskontowego na rzecz Inwestora Wekslowego za zachowaniem oprocentowania jak dla Weksli kwartalnych, tj. […]

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o planowanej emisji promocyjnej Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod nazwą „Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”. Emisja dotyczy Weksli o nominale 130.000 zł z ceną nabycia po dyskoncie 100.000 zł. Promocja polega na cokwartalnej wypłacie zysku dyskontowego na rzecz Inwestora Wekslowego. Emisja jest ograniczona w czasie od 13.08.2019-30.08.2019 r. lub do wyczerpania puli […]

Komunikat Zarządu

W dniu 6.07.2019 Inwestor Wekslowy podpisując oświadczenie o zgodzie na potrącenie podatku od zysków kapitałowych w dniu całkowitego wykupu Weksla Inwestycyjnego Nieruchomościowego, zadał pytanie czy jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych może sam dokonać zapłaty tego podatku na zasadach ogólnych. Fundusz wówczas miałby nie być płatnikiem tego podatku w imieniu Inwestora. W […]

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu marcu 2019 roku zostały dokonane: 03.2019 wypłata Odsetek od Obligacji FHY 1219 nr I, II, III, IV, V, VI Kupon 5/8; 03.2019 kolejnych dwóch inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku; 03.2019 następny inwestor nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% i 10% oprocentowaniem w skali […]

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje że 1 kwietnia 2019 r otwiera emisję 3-letnich Rentierskich Weksli Inwestycyjnych odpowiadających 6% w skali roku z comiesięczną wypłatą odsetek. Zapisów i wpłat można dokonywać przed tym terminem.

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o zamknięciu w terminie promocyjnej emisji Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych „8% w skali roku + dodatkowy zysk 1000 zł na start”.

Komunikat Zarządu 15.03.2019

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że została zorganizowana promocyjna emisja Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod nazwą „Dodatkowy zysk 1.000 zł na start”. Emisja dotyczy Weksli o nominale 63.000 zł z ceną nabycia po dyskoncie 50.000 zł. Promocja polega na wypłacie dodatkowego dyskonta 1.000 zł następnego dnia po zamknięciu emisji. Weksle te mają również regularną wypłatę 1.000 […]

Komunikat Zarządu

Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu lutym 2019 roku zostały dokonane: 08.02.2019 częściowy kwartalny wykup weksli 22/11/2018 okres1/5, 23 okres1/6, 24 okres1/7, 25 okres1/8, 26 okres1/9, 27 okres1/10, 28 okres1/11, 29 okres1/12; 12.02.2019 kolejny Inwestor nabył Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% oprocentowaniem w skali roku; 16.02.2019 wypłata Odsetek od Obligacji YHC 0220 nr I kupon […]