Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 01.08.2020 r.

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o emisji Rocznych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z oprocentowaniem odpowiadającym 5.04% w skali roku. Emisja dotyczy jednorocznej inwestycji w Weksle z comiesięczną wypłatą zysku dyskontowego na rzecz Inwestora Wekslowego. Liczba możliwych do zakupu Weksli przypadających na jednego Inwestora jest ograniczona do 3 sztuk. Emisja i nabywanie weksli odbywają się w dniach […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 30.07.2020 r.

Zarząd informuje, że w dniu 24.07.2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał Postanowienie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o uzasadnionym podejrzeniu, że Fundusz Hipoteczny Yanok stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Fundusz z Postanowieniem i jego uzasadnieniem się nie zgadza i złoży stosowne zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem kancelarii prawnej. […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 01.07.2020 r.

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o rozpoczęciu emisji Rocznych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z oprocentowaniem odpowiadającym 5.04% w skali roku. Emisja dotyczy jednorocznej inwestycji w Weksle z comiesięczną wypłatą zysku dyskontowego. Emisja jest ograniczona w czasie i trwa od 1 do 7 lipca 2020 roku. Szczegóły dotyczące emisji Weksli Yanok oraz formularz zamówienia dostępne są na […]

Komunikat Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 26.06.2020

Dnia 16 czerwca została opublikowana kampania społeczna na stronie Komisji Nadzoru Finansowego o zagrożeniach jakie niosą weksle inwestycyjne. KNF realizuje misję, jaką jest uświadamianie uczestnikom rynku finansowego istotę różnych instrumentów finansowych i potencjalne zagrożenia jakie niosą. Wcześniej KNF ostrzegał przed rynkiem „Forex”, kryptowalutami, condohotelami i crowfundingiem.  Kampania Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca weksli inwestycyjnych w ocenie […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 25.06.2020 r.

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że na podstawie Zarządzenia z dnia 18 czerwca 2020 roku wprowadza zmianę do Regulaminu nabywania Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z dniem 25 czerwca. Zmiana polega na dodaniu Paragrafu 5 o przedterminowym wykupie Weksla na wniosek Inwestora, paragrafu 6 o oferowaniu Weksli w miejsce Weksli wykupionych przed terminem oraz na poprawkach redakcyjnych […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że pomimo kolejnego obniżenia głównych stóp procentowych, ogłoszonego przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 28 maja 2020 r., zmianom nie uległa dotychczasowa oferta Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych. Aktualna oferta Weksli obowiązuje od 8 kwietnia 2020 r.

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 01.06.2020 r.

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o emisji Rocznych Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z oprocentowaniem odpowiadającym 5.04% w skali roku.Emisja dotyczy jednorocznej inwestycji w Weksle z comiesięczną wypłatą zysku dyskontowego na rzecz Inwestora Wekslowego.Emisja jest ograniczona w czasie i trwa od 1 do 7 czerwca 2020 roku. Szczegóły dotyczące emisji Weksli Yanok oraz formularz zamówienia dostępne są […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 18.05.2020 r.

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o rozpoczęciu emisji promocyjnej Weksli Yanok pod nazwą „Weksle 9% cokwartalnie wypłacane”. Zamówień oraz wpłat na Weksle promocyjne można dokonywać w dniach 18.05.2020-29.05.2020 r. Emisja ograniczona jest ilościowo do 150 sztuk Weksli Inwestycyjnych nabywanych za kwotę 50.000 zł oraz wprowadzone zostało ograniczenie maksymalnej ilości sztuk, którą może nabyć jeden Inwestor. […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok – Członek RPP postuluje likwidację podatku Belki

Profesor Eryk Łon w wywiadzie przed kamerą udzielonym 7 maja w „światrolnika.info” sformułował jednoznaczny postulat likwidacji podatku od zysków kapitałowych, jako szkodliwego dla osób oszczędzających i inwestujących. Profesor Łon, który obecnie jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej był wcześniej naukowcem i inwestorem indywidualnym, który w praktyce doświadczył skutków tego podatku. Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok przypomina, że […]

Komunikat Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że zgodnie z deklaracją złożoną w Raporcie Inwestora za 2019 rok kapitał zakładowy  został podniesiony i wynosi obecnie 2 500 000 zł. Kapitał został powiększony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 lutego 2020 roku. Zwiększenie kapitału zakładowego zostało pokryte pieniędzmi pochodzącymi z kapitału zapasowego z zysku poprzednich okresów. Wpis w Krajowym Rejestrze […]