Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, że zaktualizował procedury cokwartalnego monitoringu udzielanych pożyczek. Skutkiem tego została dokonana zmiana również we wzorach wniosków o pożyczkę jak i wzorach umów Pożyczki Holenderskiej.