Fundusz Hipoteczny Yanok

 

Fundusz Hipoteczny Yanok jest liderem w udzielaniu pożyczek hipotecznych z zabezpieczeniem na atrakcyjnych nieruchomościach. Środki na udzielanie pożyczek hipotecznych pochodzą z kapitału zakładowego, zysku operacyjnego oraz ze środków pochodzących od Inwestorów.

Inwestycję w Fundusz wybierają najczęściej Inwestorzy chcący zainwestować w nieruchomości, ale nie posiadający wystarczająco dużo środków na zakup mieszkania pod wynajem lub nie mogący poświęcić wystarczająco dużo czasu na obsługę najmu i najemców i szukający biernej inwestycji w nieruchomości bez czasochłonnej obsługi.

Kolejną grupą Inwestorów są osoby zniechęcone funduszami inwestycyjnymi, głównie ze względu na wysokie koszty obsługi.

W Fundusz inwestują również osoby poszukujące bezpiecznych obligacji korporacyjnych.

Dla wielu naszych Inwestorów ogromną zaletą są zyski z inwestycji znacznie wyższe niż na lokatach bankowych czy obligacjach skarbowych oraz wypłaty odsetek znacznie częściej niż jest to standardowo stosowane na rynkach inwestycji.

Czas trwania inwestycji
Typowym okresem trwania inwestycji w Funduszu Hipotecznym Yanok są 3, 4 i 5 lat.
Fundusz oferuje 3 typowe odsetki od zainwestowanego kapitału:

 • 6% w skali roku przy comiesięcznej wypłacie odsetek;
 • 8% w skali roku przy kwartalnej wypłacie odsetek;
 • 10% w skali roku przy odsetkach wypłacanych co rok.

 •  

  Bezpieczeństwo inwestycji

   

  Bezpieczeństwo inwestycji
  Podstawą oceny bezpieczeństwa inwestycji w Fundusz Hipoteczny Yanok jest sposób użycia przez Fundusz pieniędzy pochodzących od Inwestorów oraz stabilność i bezpieczeństwo naszego modelu biznesowego.

  Środki pochodzące od Inwestorów służą do udzielania krótkoterminowych pożyczek hipotecznych. Zabezpieczeniem tych pożyczek są atrakcyjne nieruchomości o co najmniej dwukrotnie większej wartości niż pożyczona kwota, stąd można przyjąć że pieniądze Inwestora są zabezpieczone na nieruchomości o dwukrotnie wyższej wartości. Znakomicie obrazuje ten mechanizm poniższy przykład:

  Pożyczkobiorca pożycza od Funduszu kwotę 100.000 zł. Minimalna wartość nieruchomości musi wynieść 200.000 zł. Zatem 100.000 zł pochodzące od jednego lub wielu Inwestorów zabezpiecza nieruchomość o wartości 200.000 zł.

  Odsetki dla Inwestorów pochodzą z odsetek pobranych od pożyczkobiorców. Zainwestowany kapitał zwracany jest Inwestorom ze środków ze spłacanych pożyczek hipotecznych.

  Model biznesowy zapewniający bezpieczeństwo

  Aby zapewnić bezpieczeństwo zainwestowanych środków naszych obecnych i przyszłych Inwestorów, wspólnicy i zarząd Funduszu dołożył wszelkich starań w przygotowanie stabilnego modelu prowadzenia działalności. Fundusz nie ma rozbudowanej struktury zatrudnienia, dzięki czemu stałe, bieżące koszty obsługi spółki są na niskim poziomie, nie generując stałych kosztów obciążających budżet Funduszu. Optymalny poziom prowizji za udzielenie pożyczki hipotecznej skutkuje wysoką jakością udzielanych pożyczek hipotecznych.

  Weksle inwestycyjne

   

  Dla Inwestorów, którzy cenią sobie przejrzystą formę inwestowania opartą o ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 r. „Prawo wekslowe”, Fundusz Hipoteczny Yanok przygotował Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe.

  Weksle Inwestycyjne to weksle własne Funduszu oferowane do nabycia po dyskoncie (za niższą kwotę niż suma wekslowa). Dochodem Inwestora jest dyskonto (różnica pomiędzy ceną nabycia a sumą wekslową oznaczającą wysokość wypłaty), które zgodnie z Ustawą “Prawo wekslowe” wypłacane jest w momencie wykupu weksla.

  Aby zapewnić komfort finansowy naszych Inwestorów oraz sprostać ich oczywistej chęci otrzymywania regularnych profitów ze swoich inwestycji, Fundusz dokonuje “ratalnej” wypłaty na rzecz Inwestora co miesiąc, kwartał lub co rok.

  W zależności od częstotliwości tych częściowych wypłat w trakcie trwania Inwestycji Wekslowej, różna jest wysokość dyskonta. Jeśli Inwestor zdecyduje się na wersję odpowiadającą oprocentowaniu 10% w skali roku, otrzyma od każdych zainwestowanych 10.000 zł kwotę 3.000 zł. Kwota ta jest wypłacana raz do roku w wysokości 1.000 zł za każdy rok trwania inwestycji, a po trzech latach zwracana jest kwota 11.000 zł. Przy inwestycji z większą częstotliwością tych częściowych wypłat, Inwestor osiąga zysk odpowiadający 8% lub 6% w skali roku, odpowiednio z częstotliwością wypłat co kwartał lub co miesiąc.

  Fundusz prowadzi dla Weksli odrębną stronę internetową weksleinwestycyjne.pl na której można dokonać zamówienia Weksli Inwestycyjnych oraz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tej formy inwestowania kapitału.

   

  Obligacje korporacyjne

   

  Fundusz Hipoteczny Yanok w celu pozyskania kapitału na udzielanie krótkoterminowych pożyczek hipotecznych, również emituje obligacje tzw. korporacyjne w ofercie niepublicznej.

  Ze względu na niepubliczny charakter emisji, propozycja nabycia Obligacji danej serii może zostać przedstawiona maksymalnie 149 Inwestorom. Ustawa o „Ofercie publicznej” surowo zabrania jakiejkolwiek reklamy niepublicznych emisji obligacji.

  W celu uzyskania informacji czy aktualnie prowadzona jest emisja Obligacji oraz jej warunków, proszę kontaktować się pod numerem tel. 667 141 082 z Karoliną Petruczenko lub prosimy o kontakt mailowy inwestycje@yanokhipoteczny.pl.

  Niniejsza informacja nie stanowi oferty, w tym oferty publicznej w rozumieniu art. 3 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” oraz nie stanowi Propozycji Nabycia ani wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu Obligacji.

  INWESTYCJA W KONKRETNĄ POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

   

  Inwestycja w konkretną pożyczkę hipoteczną, to instrument finansowy adresowany do dużych Inwestorów dysponujących środkami o minimalnej kwocie 500 tys. złotych. Inwestycja w pożyczkę hipoteczną to jedna z najbardziej bezpiecznych form krótkoterminowego lokowania kapitału:

  Inwestycji w konkretną pożyczkę hipoteczną można dokonać poprzez zakup Weksli Inwestycyjnych Uprzywilejowanych lub zawierając z Fundusze umowę Pożyczki Inwestorskiej.

  Inwestor ma bezpośrednie zabezpieczenie na hipotece konkretnej nieruchomości lub jest wskazany w pełnomocnictwie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki w razie jej niespłacenia w terminie.

  Inwestor nie jest bezpośrednim pożyczkodawcą, więc nie ponosi ryzyka braku spłaty pożyczki czy też ryzyka braku terminowych wpłat rat odsetkowych.

  Inwestycja w konkretną pożyczkę skierowana jest do Inwestorów planujących inwestycję kapitału w wysokości minimum 500.000 zł.

   

  Najczęściej zadawane pytania

   

  Kalkulator inwestycji

  Wczytywanie...

  Oblicz zwrot z inwestycji

  Oblicz

  Wynik


  * Od zysku z inwestycji osób prywatnych potrącamy ustawowy podatek w wysokości 19%


  Symulacja innej częstotliwości wpłat


  Symulacja przy miesięcznych wypłatach odsetek (6% rocznie)

  Symulacja przy kwartalnych wypłatach odsetek (8% rocznie)

  Symulacja przy rocznych wypłatach odsetek (10% rocznie)


  Wyślij zapytanie o inwestycje


  * Od zysku z inwestycji osób prywatnych potrącamy obowiązkowy podatek w wysokości 19%

  * Wymagane

  Wyślij zapytanie dotyczące inwestycji

  Administratorem danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.