Kontakt
Logo Yanok
=
...

Bilans oraz RZiS

Dodatkowo udostępniamy Państwu bilanse oraz rachunki zysków i strat.

Rok Bilans RZiS
2020 rok Pobierz Bilans Pobierz RZiS
2019 rok Pobierz Bilans Pobierz RZiS
2018 rok Pobierz Bilans Pobierz RZiS
2017 rok Pobierz Bilans Pobierz RZiS

Raporty Funduszu Hipotecznego Yanok

...

Raport za I kwartał 2021 r.

Pierwszy kwartał 2021 r. pokazał, że możemy zacząć spodziewać się zakończenia sytuacji epidemicznej oraz większości zagrożeń z nia związanych. Doskonale odzwierciedliły to wyniki finansowe Funduszu, który mógł zrezygnować ze skrajnej ostrożności w zakresie udzielania finansowania niektórym branżom. Wypracowany przez Fundusz Hipoteczny Yanok zysk brutto wyniósł ponad 1,2 mln.

...

Raport Jubileuszowy Funduszu

Rok 2020, w którym Fundusz Hipoteczny Yanok obchodził swoje 5 urodziny, przyniósł wydarzenia, które zmieniły cały świat. Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że wiele firm boleśnie odczuło kryzys gospodarczy z nim związany.

Mimo tej globalnej sytuacji rok 2020 dla Funduszu był rokiem dobrym oraz stabilnym, w którym konsekwentnie realizowaliśmy nasze cele biznesowe, generując ponad 1,6 mln zysku netto (dane bilansowe za 2020 rok). Na początku 2020 roku został powiększony z zysków kapitał zakładowy do kwoty 2,5 mln zł.

...

Raport za III kwartał 2020r.

Minął trzeci kwartał 2020 roku, w związku z tym stworzyliśmy kolejny raport dotyczący naszych wyników finansowych. Jest to kompleksowe zestawienie zawierające dane bilansowe, statystyki opisowe dotyczące Pożyczkobiorców, ich działalności oraz nieruchomości przedstawianych pod zabezpieczenie. Zebraliśmy także dane statystyczne dotyczące naszych Inwestorów.

...

Raport za II kwartał 2020 r.

Zatrzymanie gospodarki z powodu epidemii i niepewność co do koniunktury w kolejnych okresach wymusiła na Funduszu daleko idącą ostrożność w ocenie wniosków firm o finansowanie. Z powyższych powodów została udzielona tylko jedna nowa pożyczka, pozostałe zostały przeniesione na sierpień. Mimo tego Fundusz Hipoteczny Yanok zwiększył dochód o kolejne pół miliona złotych.