Najczęściej zadawane pytania / Pożyczka Kwartalna

1Dla kogo stworzona została oferta Pożyczki Kwartalnej Funduszu Yanok?
Pożyczka Kwartalna została stworzona z myślą o osobach, które chcą podwyższyć wartość swojej nieruchomości przed jej sprzedażą. Naszą główną grupą docelową są house flipperzy. Środki pochodzące z pożyczki mogą zostać wykorzystane na zakup mieszkania pod inwestycję lub na jego remont.
2Na jaki okres Fundusz udziela Pożyczki Kwartalnej?
Pożyczka Kwartalna Funduszu Yanok udzielana jest na okres 3 miesięcy z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kwartał. Inwestorzy, którzy z większą częstotliwością inwestują we flippy mogą skorzystać z oferty 12 miesięcznej Pożyczki Hipotecznej Funduszu Yanok. Więcej informacji o pożyczce 12 miesięcznej TU
3W jaki sposób następuje wypłata finansowania?
Pożyczka wypłacana jest przelewem po podpisaniu umowy pożyczki. Wypłata kapitału (pomniejszona o prowizję oraz pobrane z góry odsetki) następuje w momencie podpisania umowy pożyczki u notariusza. Pieniądze trafiają na konto pożyczkobiorcy zwykle jeszcze tego samego lub następnego dnia roboczego.
4Czy istnieje możliwość złożenia pożyczki w depozycie notarialnym?
Inwestorzy flippowi, często nie chcą ujawniać przed sprzedającym mieszkanie, że finansują się pożyczką pozabankową. Dla takich osób, Fundusz przewidział możliwość złożenia kwoty pożyczki w depozycie notarialnym i uruchomienie tych środków po umowie sprzedaży nieruchomości i ustanowieniu na niej hipoteki na rzecz Funduszu.
5Jak wziąć pożyczkę Kwartalną?
Dla wygody naszych Klientów oraz przyspieszenia procedur dla Pożyczki Kwartalnej do 200.000 zł przygotowaliśmy uproszczony formularz wstępnego zapytania (formularz dostępny TU) oraz uproszczony Wniosek Pełny (do pobrania TU).
6Jakie jest oprocentowanie Pożyczki Kwartalnej?
Oprocentowanie Pożyczki Kwartalnej wynosi 4,9% w skali roku. Proporcjonalnie licząc oprocentowanie za miesiąc wynosi 0,4 %.
7W jaki sposób następuje płatność rat odsetkowych?
Fundusz pobiera odsetki z góry za cały, trzymiesięczny okres trwania umowy. W przypadku wcześniejszej spłaty Pożyczki Kwartalnej zwracana jest proporcjonalna, niewykorzystana część odsetek.
8Czy za udzielenie Pożyczki Kwartalnej pobierana jest prowizja?
Tak. Fundusz pobiera prowizję za udzielenie pożyczki. W przypadku Pożyczki Kwartalnej prowizja wynosi 6,44-8% od kwoty udzielonej pożyczki.
9Kiedy płacona jest prowizja za udzielenie pożyczki?
Podobnie jak w przypadku 12 miesięcznej Pożyczki Hipotecznej, prowizja za udzielenie Pożyczki Kwartalnej pobierana jest przy wypłacie pożyczki. Osoba biorąca pożyczkę otrzymuje wypłatę kwoty netto pożyczki pomniejszonej o prowizję oraz odsetki pobierane z góry.
10Czy mogę spłacić pożyczkę przed czasem i z jakimi kosztami jest to związane?
Tak. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę przed czasem bez żadnych dodatkowych kosztów i opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, Fundusz zwraca proporcjonalną niewykorzystaną część odsetek pobranych z góry przy podpisywaniu umowy pożyczki.
11Czy koszty pożyczki zwracane są w sytuacji przedterminowej spłaty pożyczki?
W przypadku przedterminowej spłaty pożyczki Fundusz zwraca odsetki proporcjonalnie do pozostałego, niewykorzystanego czasu.
12Jak długo muszę czekać na rozpatrzenie i odpowiedź na Wniosek?
Decyzję Funduszu o finansowaniu w kwotach poniżej 300.000 zł Wnioskodawca otrzymuje nawet tego samego dnia (maksymalnie kolejnego dnia roboczego).
13Czy muszę być właścicielem nieruchomości przedstawionej pod zabezpieczenie?
Pożyczkobiorca nie musi być właścicielem nieruchomości pod zabezpieczenie. Pożyczka Kwartalna wielu inwestorom służy na sfinansowanie zakupu mieszkania do remontu. W takich wypadkach najczęściej podczas jednej wizyty u notariusza następuje podpisanie umowy pożyczki oraz dokonywana jest zmiana właściciela nieruchomości.
14Kto jest właścicielem nieruchomości po podpisaniu umowy pożyczki?
Fundusz nie stosuje przewłaszczeń. Własność nieruchomości pozostaje w rękach dotychczasowego właściciela. Zabezpieczeniem jest tylko hipoteka wpisana w dziale IV Księgi Wieczystej na identycznych zasadach jak w bankach.
15Jakie są zabezpieczenia pożyczki?
Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka w IV dziale Księgi Wieczystej. Dodatkowo Fundusz bierze od Pożyczkobiorcy akt poddania się egzekucji z art. 777 KPC oraz pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, które może wykorzystać wyłącznie w sytuacji braku spłaty pożyczki w terminie.
16Kiedy wykreślana jest hipoteka?
Do umowy pożyczki Fundusz daje notarialną zgodę na wykreślenie hipoteki pod warunkiem spłaty całej kwoty pożyczki. Zgody takie respektują również banki, które finansują zakup nieruchomości. Część banków po wypłacie kredytu wymaga dodatkowej, bezwarunkowej zgody na wykreślenie hipoteki Funduszu. Oczywiście, w takich przypadkach współpracujemy z Klientami oraz bankami.
17Czy można przedłużyć pożyczkę, jeśli nie uda mi się dokonać inwestycji w ciągu 3 miesięcy?
Fundusz Hipoteczny Yanok daje gwarancję możliwości dwukrotnego przedłużenia pożyczki o kwartał (łącznie o 6 miesięcy). Gwarancja taka jest zapisana w podpisywanej umowie pożyczki. Aneksowanie umowy jest dodatkowo płatne. Prowizja za przedłużenie pożyczki o kwartał wynosi 5% kwoty udzielonej pożyczki.
18Czy mogę podczas trwania umowy pożyczki zmienić nieruchomość pod zabezpieczenie?
Tak, zarówno w przypadku Pożyczki Kwartalnej jak i w 12 miesięcznej Pożyczce Hipotecznej istnieje możliwość podpisania aneksu, który zmienia nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie pożyczki. Taki aneks jest związany z koniecznością uiszczenia prowizji za aneks w wysokości 1% kwoty udzielonej pożyczki (lecz w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł).
19Gdzie podpisywana jest umowa pożyczki?
Umowę pożyczki oraz jej zabezpieczenia podpisujemy w kancelarii notarialnej (część zabezpieczeń wymaga formy aktu notarialnego). Współpracujemy z notariuszami w całej Polsce, jednak w przypadku podpisywania umowy poza Krakowem, Fundusz pobiera ryczałtową opłatę za dojazd swojego przedstawiciela poza Kraków. Koszt takiej opłaty waha się pomiędzy 500 zł-1.500 zł w zależności od odległości od siedziby Funduszu.