Promocja „Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”

Regulamin promocji „Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”
13.08.2019 r. - 30.08.2019 r.

Zapis na emisję rozpocznie się 13.08.2019 r.
Pozostało dostępnych 81 sztuk Potwierdzona wpłata 2 sztuk Oczekuje na wpłatę 17 sztuk

Kalkulator zysków emisji promocyjnej
„Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”

Podsumowanie wstępnego zamówienia Weksli Inwestycyjnych:

Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do nabycia Weksli.
Złóż zamówienie online lub skontaktuj się z nami, aby dokonać zakupu weksli pocztą tradycyjną.

Sprawdź ile możesz zyskać

Przesuń suwak poniżej aby wybrać kwotę inwestycji

Łączna kwota planowanej inwestycji: 10 000

 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 10%
 • Wypłata zysku: co kwartał
 • Łącznie zysku rocznie: 1 000 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach:
  3 000 zł
Dostępne: Trwa emisja Weksli
Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

TERMINARZ CZĘŚCIOWEGO I CAŁKOWITEGO WYKUPU WEKSLA

Lp. Data Kwota dyskonta (zysku dyskontowego) do wypłaty w trakcie trwania inwestycji wekslowej:
1 data wypłaty 2.500 zł
2 data wypłaty 2.500 zł
3 data wypłaty 2.500 zł
4 data wypłaty 2.500 zł
5 data wypłaty 2.500 zł
6 data wypłaty 2.500 zł
7 data wypłaty 2.500 zł
8 data wypłaty 2.500 zł
9 data wypłaty 2.500 zł
10 data wypłaty 2.500 zł
11 data wypłaty 2.500 zł
12 data wypłaty
Zwrot wpłaconego kapitału
2.500 zł
400 zł
Dostępne: Trwa emisja Weksli
 • Łączna kwota inwestycji: 100 000 zł
 • Wybrana częstotliwość odsetek: co miesiąc
 • Wysokość zysku rocznego: 1 800 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach: 1 800 zł
 • Po 3 latach Inwestor otrzymuje zwrot wpłaconego kapitału: 100 000 zł

Masz pytania? Zadzwoń

Krzysztof Janowski
Krzysztof Janowski
tel. 602 414 065
Konsultant ds. dużych kontraktów
Karolina Petruczenko
Karolina Petruczenko
tel. 667 141 082

Parametry emisji Weksli 10% promocyjnych „weksle 10% cokwartalnie wypłacane”

Rodzaj papieru wartościowego objętego emisją Weksel własny zupełny Funduszu Hipotecznego Yanok (nazwa własna: Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowe)
Data, z którą Fundusz wystawi Weksel Dzień zamknięcia emisji, tj. 30.08.2019 r.
Termin wykupu Weksla 3 lata od daty zamknięcia emisji, tj. 30.08.2022 r.
Ilość Weksli w serii 100 sztuk
Czas trwania emisji promocyjnej (termin zapisów i przyjmowania wpłat na Weksle) 13.08.2019-30.08.2019 lub wcześniej, do wyczerpania puli objętych emisją promocyjną
Cena nabycia Weksla po dyskoncie 100.000 zł
Łączna wartość dyskonta (zysk dyskontowy z pojedynczego Weksla) 30.000 zł
Nominał Weksla (suma wekslowa) 130.000 zł
Wypłata dyskonta 30.000 zł Zgodnie z Harmonogramem, co kwartał (12 wypłat w wysokości 2.500 zł)
Odpowiednik inwestycji wprost 10% w skali roku
Termin wykupu 3 lata po zamknięciu emisji, tj. 30.08.2022 r.
Ograniczenia nabywania Weksli przez pojedynczego Inwestora brak
Prawo pierwszeństwa w nabywaniu Weksli Prawo pierwszeństwa przysługuje dotychczasowym Inwestorom Funduszu. Prawo pierwszeństwa realizowane będzie według kolejności zarachowania wpłat dokonywanych przez Inwestorów korzystających z prawa pierwszeństwa na rachunku bankowym Funduszu.
Cel emisji Weksli Środki pozyskane od Inwestorów przeznaczone będą na udzielanie pożyczek hipotecznych udzielanych przez Fundusz polskim przedsiębiorcom