Tagi: ,

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe dla złotego zostały obniżone do poziomu najniższego w historii. W jaki sposób wpływa to na wartość oszczędności i w co warto inwestować w tej sytuacji? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Od 18 marca 2020 roku stopy procentowe dla złotego zostały obniżone do poziomu najniższego w historii. (Podstawowe stopy procentowe NBP w latach  1998-2020) Główną stopę referencyjną Rada Polityki Pieniężnej zmniejszyła z 1,5  do 1% w skali roku.

Decyzja RPP wiąże się oczywiście z działaniami prewencyjnymi dla polskiej gospodarki i jej spodziewanego, poważnego spowolnienia w najbliższych miesiącach, wynikającego z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  I chociaż wprowadzone zmiany będą stanowiły wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, które odczują ulgę w spłacie zaciągniętych zobowiązań kredytowych, to jednocześnie stanowią one problem dla posiadających oszczędności (szczególnie przy jednocześnie postępującej inflacji). Spadek oprocentowania na lokatach bankowych spowoduje z pewnością jeszcze szybszą utratę wartości oszczędności. W co zatem warto inwestować w obliczu zmieniającej się sytuacji?

Rynek nieruchomości odporny na zawirowania

W każdych warunkach rynkowych wybór najlepszej opcji inwestowania posiadanych nadwyżek kapitałowych wymaga oczywiście szczegółowej i rozważnej analizy oraz uwzględnienia związanych z nią ryzyk. Jednak obecnie – w trudnych i niepewnych pod względem stabilności gospodarczej czasach należy jeszcze dokładniej przeanalizować możliwości lokowania oszczędności.

stabilnosc-rynku-nieruchomosci

Za najbardziej stabilne i bezpieczne inwestycje, także w czasach kryzysu uznaje się te powiązane ze złotem oraz nieruchomościami. Żadne inne aktywa nie są tak odporne na wahania w gospodarce.

Odnosi się to do wszystkich rynków światowych. Tak również dzieje się w Polsce, gdzie rynek nieruchomości jest jednym z najstabilniejszych, a zawirowania w krajowej i globalnej koniunkturze odbijają się na nim relatywnie w najniższym stopniu.

Dlatego wartą do rozważenia opcją inwestycji – może właśnie szczególnie teraz – są Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe YANOK.

Jest to rodzaj inwestycji pośredniej w nieruchomości, która nie wymaga nakładu pracy i czasu oraz wysokich kwot wejściowych. Przede wszystkim zachowuje jednak wysoką stabilność i bezpieczeństwo inwestycji powiązanych z rynkiem nieruchomościowym.

Pieniądze zainwestowane w Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe Yanok są zabezpieczone realnymi nieruchomościami, których średnia wartość jest trzykrotnie wyższa niż wysokość pożyczek, pod zastaw, których zostały one udzielone.

Nowa oferta Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych Yanok

Ze względu na zmianę stóp procentowych, Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok podjął decyzję o zmianach w ofercie Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych. Nowa oferta obowiązywać będzie od 8 kwietnia 2020 roku.

Zmiany dotyczą oferty Weksli 10% oraz Rocznych Weksli Rentierskich.

Roczne Weksle Rentierskie – z comiesięczną wypłatą zysków, do nabycia w regularnych Emisjach Rentierskich w dniach 1-7 każdego miesiąca. Dyskonto Weksla wynosi 5,04% w skali roku.

(Wprowadzona zmiana dotyczy wysokości dyskonta w skali roku z dotychczasowych 6% do 5,04%)

Weksle 10% – Weksle 3-letnie z coroczną wypłatą zysków z dyskontem odpowiadającym oprocentowaniu 10% w skali roku.

(Zmianie ulega minimalna kwota inwestycji w Weksle z 10.000 zł na 100.000 zł.)

Bez zmian pozostają trzyletnie Weksle 8% z kwartalną wypłatą odsetek.

Jak nabyć Weksle Yanok?

Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe można nabyć online bez konieczności wychodzenia z domu. Cała procedura jest wygodna, bezpieczna i nieskomplikowana.

Składa się zaledwie z 4 kroków:

1. Złożenia zamówienia wstępnego na Weksle za pośrednictwem WNIOSKU dostępnego na stronie https://www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/ .(Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do nabycia Weksli).
2. Zamawiający otrzymuje drogą mailową potwierdzenie złożonego zamówienia. Zawiera ono arkusz danych do wypełnienia oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
3. Inwestor wekslowy Yanok dokonuje wpłaty środków pieniężnych. Ich zaksięgowanie stanowi ostateczne potwierdzenie oraz realne rozpoczęcie inwestycji. Jeśli w ciągu 14 dni od złożenia wstępnego zamówienia, środki nie zostaną zaksięgowane, zamówienie jest automatycznie anulowane.
4. W rezultacie Fundusz Hipoteczny Yanok przesyła Inwestorowi pocztą niezbędne dokumenty w wersji papierowej (Weksel lub certyfikat wekslowy oraz harmonogram wypłat zysków) oraz równolegle za pośrednictwem poczty elektronicznej skany oryginałów wszystkich dokumentów.

Dodatkowe informacje dotyczące Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych można uzyskać pod numerem telefonu: 667 141 082 lub wysyłając zapytanie na adres e-mailowy: weksle@yanokhipoteczny.pl oraz na stronie https://www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/.

#ZostańWDomu i inwestuj

Inwestorem Funduszu Hipotecznego Yanok bez wychodzenia z domu można było zostać już od dawna. To jeden z elementów polityki Funduszu, zakładającej minimum zaangażowania Inwestora przy maksimum osiąganych zysków i jak najwyższej gwarancji bezpieczeństwa.

Obecnie stosując się do ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, Fundusz obsługuje proces sprzedaży oraz wystawiania dokumentacji wekslowej w pełni zdalnie. Oznacza to, że wszystkie etapy zamawiania weksli pozostały bez zmian, oprócz bezpośredniej obsługi Inwestorów w siedzibie firmy (biuro Funduszu obecnie jest zamknięte a praca odbywa się zdalnie).

W czasach gdy oferta lokat nie jest zadowalająca, inwestycje w nieruchomości z powodów epidemiologicznych są wyjątkowo utrudnione, warto rozważyć opcje, które pozwolą jak najmniej boleśnie odczuć skutki spadku koniunktury. Jednym z nich jest możliwość inwestycji w papiery wartościowe o stałej, gwarantowanej stopie zwrotu, jaką są Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe Yanok. Weksle te są przede wszystkim zabezpieczone jednym z najstabilniejszych aktywów – nieruchomościami. Niewątpliwie zaletą inwestycji w Weksle Yanok jest również stabilność finansowa i biznesowa Funduszu, który funkcjonuje na rynku od 2015 roku i generuje rosnące zyski (zysk netto za cały 2019 r. ponad 2,4 mln złotych, zysk netto za styczeń i luty 2020 r. ponad 1,2 mln zysku!)

Anna Kozioł
Fundusz Hipoteczny Yanok