Tagi: , ,

Granica wieku klientów, którą banki ustalają, aby zminimalizować ryzyko udzielenia pożyczki lub kredytu często skreśla szansę na finansowanie bankowe na cele inwestycyjne. Standardowo w dniu spłaty ostatniej raty np. kredytu hipotecznego, kredytobiorca nie powinien mieć więcej niż 70 lat, ale w ofertach banków zdarzają się też jeszcze niższe limity wiekowe.

W związku z tym szansy na finansowanie bankowe mogą nie mieć nawet obecni 40-latkowie, którzy chcą spłacać zobowiązanie przez 30 lat. O ile w tego rodzaju przypadkach istnieje szansa na znalezienie oferty z mniej rygorystycznymi kryteriami, o tyle przedsiębiorcy potrzebujący pożyczki w wieku np. 70 czy siedemdziesięciu kilku lat, są praktycznie wykluczani z systemu bankowego.

Dla banków często nie liczy się ogólny obraz klienta. Nie ma znaczenia, że wnioskujący o pożyczkę bankową spełnia 3 z 4 wymagań. Liczy się to jedno kryterium, którego firma nie spełnia. Pola oceny scoringowej w bankach są bezlitosne. Jeśli nie „wyskoczy” zielony przycisk, klient nie ma szans.

Przykładowa historia jednego z klientów

finansowanie bankowe limit wieku

Przykład, jak można rozwiązać ten problem, stanowi historia jednego z klientów Funduszu Hipotecznego Yanok. Pan Antoni od dłuższego czasu szukał możliwości na dodatkowe finansowanie bankowe na inwestycję polegającą na adaptacji nieruchomości pod luksusowy dom opieki dla osób starszych. Realizacja projektu przedłużała się, a jej koszty okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano. Firma budowlana, która wykonywała inwestycję, wpisała hipotekę na pozostałych nieruchomościach klienta, żeby zabezpieczyć włożone w inwestycję własne środki.

Pożyczka: 962.000 zł
Rodzaj nieruchomości pod zabezpieczenie: dwa lokale biurowe, jeden lokal mieszkalny wszystkie położone w centrum miasta wojewódzkiego.
Wartość nieruchomości pod zabezpieczenie na rzecz Funduszu: 1 935 550 zł
Wnioskodawca: spółka prowadząca działalność wydawniczą od kilkunastu lat, dodatkowa działalność: inwestycje budowlane

Pieniądze firmy budowlanej zamrożone w rozgrzebaną budowę, moje wszystkie środki też unieruchomione w inwestycji. A kupca na ośrodek miałem po jego wykończeniu. Jedyny ratunek był w znalezieniu finansowania na dokończenie inwestycji. Nie jestem ubogim człowiekiem, mam nieruchomości, dobrze prosperującą firmę i wydawało mi się, że znalezienie pożyczki bankowej będzie formalnością – opowiada późniejszy klient Funduszu.

Limit wieku uniemożliwiający ubieganie się o finansowanie bankowe

Mimo wiarygodności pożyczkobiorcy, jego wiek, jako osoby fizycznej i głównego udziałowca spółki, okazał się kryterium dyskwalifikującym go w staraniach o finansowanie bankowe. W związku z tym 77-letni pan Antoni został zmuszony do szukania finansowania pozabankowego. Wysokość prowizji za udzielenie pożyczki przerosła jednak jego możliwości.

Może jestem stary, ale jeszcze umiem liczyć. Prowizje rzędu 30-40 proc. wartości pożyczki były dla mnie nie do przyjęcia. Doradca kredytowy, z którym współpracuję od lat, odszukał ofertę Funduszu Hipotecznego Yanok – wyjaśnia.

Doradca kredytowy polecił swojemu klientowi skierowanie wniosku do Funduszu. Sprawa rozpoczęła się w Dziale Analiz, gdzie wniosek spółki został dokładnie rozpatrzony. Badaliśmy wartość i płynność nieruchomości stanowiących zabezpieczenie, sprawdziliśmy kondycję finansową głównej działalności spółki oraz pozytywnie oceniliśmy projekt adaptacji nieruchomości i dalszej jej odsprzedaży. Zaawansowany wiek pożyczkobiorcy kwalifikował go jednak do grupy zbyt wysokiego ryzyka. W tej sytuacji korzystnym dla obu stron rozwiązaniem było udzielenie pożyczki pod warunkiem przedstawienia młodszego i wiarygodnego finansowo poręczyciela.

Na początku pomyślałem o synu. Ale ostatecznie zdecydowałem się na inne rozwiązanie – mój doradca kredytowy zdecydował się poręczyć pożyczkę – dodaje prezes spółki wnioskodawcy.

Finalizacja pożyczki

Fundusz Hipoteczny Yanok wyraził zgodę na takie poręczenie. Klient i jego doradca kredytowy zawarli ze sobą umowę odpłatnego poręczenie. Taki dokument ma charakter prywatnego poręczenia biznesowego, przygotowanie umowy pożyczki i zabezpieczeń wiązało się z szeregiem skomplikowanych działań. Musieliśmy zadbać o wykreślenie dotychczasowej hipoteki i wpisanie naszej na pierwszym miejscu oraz skompletować dokumenty pozostałych zabezpieczeń, rozpoczynając od poręczeń, a kończąc na pełnomocnictwach do sprzedaży nieruchomości stanowiących zabezpieczenie.

Trochę się to wszystko przeciągało, głównie z powodu konieczności załatwienia spraw związanych z wykreśleniem hipoteki oraz Świąt Wielkanocnych – dodaje wnioskodawca.

Ostatecznie cały proces badania wniosku, wraz z negocjacjami pomiędzy kilkoma stronami zaangażowanymi w ten projekt, zajął niespełna dwa tygodnie, w okresie okołoświątecznym. W trakcie podpisywania umowy, wierzyciel klienta Funduszu otrzymał przelew natychmiastowy SORBNET, zwolnił hipoteki. Możliwe było zatem kontynuowanie prac budowlanych.

Mamy nadzieję, że pan Antoni szybko i za jak najwyższą kwotę sprzeda swoje „nadprogramowe” nieruchomości, które wystawił na sprzedaż. I kto wie? Może zdecyduje się trochę zwolnić swoje działania biznesowe i zacząć inwestować pasywnie poprzez Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe?

Dowiedz się więcej o Pożyczce Hipotecznej Funduszu Yanok: https://www.yanokhipoteczny.pl/pozyczka-hipoteczna-yanok/