Tagi: , , ,

Pożyczki gotówkowe i hipoteczne należą do standardowych metod finansowania przedsiębiorstw, które potrzebują pokryć dzisiejsze wydatki w imię jutrzejszych profitów. Zazwyczaj oba instrumenty finansowe są przypisane do zupełnie różnych sytuacji, ale wyjątkowo mogą też być porównywalnymi ze

sobą produktami. Jakie są wówczas różnice między pożyczką gotówkową, a hipoteczną?

Pożyczka gotówkowa i hipoteczna należą do standardowych metod finansowania przedsiębiorstw, które potrzebują pokryć dzisiejsze wydatki w imię jutrzejszych profitów. Zazwyczaj oba instrumenty finansowe są przypisane do zupełnie różnych sytuacji, ale wyjątkowo mogą też być porównywalnymi ze sobą produktami. Jakie są wówczas różnice między pożyczką gotówkową, a hipoteczną?

Podstawowe różnice między oboma typami pożyczek

Zasadniczo jedyną konieczną różnicą pomiędzy pożyczką gotówkową, a hipoteczną, jest zabezpieczenie tej drugiej hipoteką. Dotyczący jej wpis do Księgi Wieczystej, pozwala w przypadku niespłacenia pożyczki, zaspokoić wierzyciela ze sprzedaży nieruchomości. Jedyna różnica formalna stawia więc w bardzo uprzywilejowanej pozycji wierzyciela, który nie musi obawiać się o to czy dłużnik spłaci mu pożyczkę.

W praktyce jednak pociąga to za sobą szereg następstw, nie tyle prawnych, co wynikających z praktyki rynkowej. Pożyczki hipoteczne są znacznie bezpieczniejsze dla pożyczającego, więc mogą być również tańsze dla pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca nie musi wkalkulowywać wysokiego ryzyka niespłacenia zobowiązania i przez to może zaproponować lepszą ofertę.

Drugą, bardzo istotną różnicą, jest znikoma ilość zawieranych umów pożyczki hipotecznej na niskie kwoty, nie przekraczające 25 000 zł. Po prostu wartość zabezpieczenia wielokrotnie przekraczałaby tu samo zobowiązanie, na co jedna strona się nie zgodzi, a druga nie ma powodu by go proponować.

Można więc powiedzieć, że pożyczki gotówkowe (niezabezpieczone) są z reguły droższe niż hipoteczne, można z nich natomiast korzystać także przy mniejszych kwotach.

Pożyczka gotówkowa i hipoteczna – kiedy można je porównać?

Pożyczka hipoteczna i pożyczka gotówkowa są porównywalne jedynie w dosyć wąskim zakresie sytuacji. Warto zauważyć, że nie ma sensu dokonywać porównania pożyczki gotówkowej z kredytem hipotecznym, w sytuacji gdy finansowanie ma dotyczyć zakupu mieszkania przez osobę fizyczną. Obie pożyczki będą dla siebie alternatywami zazwyczaj tylko wówczas gdy:

  • Zarówno pożyczkobiorca jak i pożyczkodawca są osobami prawnymi lub przedsiębiorstwami prowadzonymi w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • Pożyczkobiorca posiada nieruchomość, na której mógłby ustanowić hipotekę,
  • Pożyczana kwota to minimum 50 000 zł, ale nie więcej niż 50% wartość nieruchomości.
  • Pożyczkobiorca ma dostateczną zdolność kredytową by udzielono mu pożyczki gotówkowej.

Po spełnieniu tych wszystkich warunków można porównywać oferty pożyczek hipotecznych i pożyczek gotówkowych. Bardzo prawdopodobne, że te pierwsze będą mieć znacznie korzystniejsze RRSO. Pożyczki gotówkowe to jednak bardzo szeroka kategoria, w której zawierają się także pożyczki zabezpieczane w sposób inny niż hipoteka (zastaw, zastaw rejestrowy, żyrant (poręczyciel), zabezpieczenie na prawach/rzeczach ruchomych/papierach wartościowych, a nawet udziałach w samym przedsiębiorstwie). Dobrze zabezpieczona pożyczka gotówkowa może być równie tania jak pożyczka hipoteczna.

Która pożyczka jest bardziej ryzykowna?

Zasadniczo w obrocie profesjonalnym ryzykowne są tylko te pożyczki, których się nie spłaca, a i to nie zawsze, bo czasami można liczyć na pomoc państwową. Jeśli zaciąga się pożyczkę w wysokości 100 000 czy nawet miliona złotych, to trzeba liczyć się z tym, że w razie jej niespłacenia, wierzyciel natychmiast ruszy do sądu by dochodzić swego roszczenia. Tak będzie nawet w przypadku teoretycznie nie posiadającej dodatkowego zabezpieczenia pożyczki gotówkowej. Każdy pożyczkodawca chce odzyskać pożyczone pieniądze oraz odsetki, i ma do tego prawo. Najmniej ryzykowne są więc dla pożyczkobiorcy takie pożyczki, które jest on w stanie spłacić najłatwiej. Lepiej więc wziąć pożyczkę o niskich kosztach i RRSO, ale silnie zabezpieczoną (choćby hipoteką) niż teoretycznie niezabezpieczoną pożyczkę gotówkową, która generować będzie przesadne koszty, które w wielu przypadkach mogą powodować tzw. pętlę zadłużenia z której ciężko się uwolnić.

Przypadki szczególne

Natomiast kupując lub budując nieruchomości dla przedsiębiorstwa, prawie zawsze korzystniej będzie wybrać właśnie pożyczkę hipoteczną zabezpieczona hipoteką na nowym obiekcie. Firma ryzykuje wówczas tylko to co faktycznie zyskuje dzięki pożyczce. Jest to powszechną i zasadną praktyką rynkową.

Pożyczka hipoteczna i pożyczka gotówkowa mogą być zamiennikami w niektórych sytuacjach, warto więc dokładnie przyjrzeć się obu opcjom i wybrać tę, która będzie tańsza i korzystniejsza dla pożyczkobiorcy.

Przed zadłużeniem firmy warto też wykonać nieco obliczeń i sprawdzić czy koszty pożyczki nie będą nadmiernym obciążeniem. Każda pożyczona kwota powinna przekładać się na przyszłe zyski przedsiębiorstwa, ponieważ jeśli zostanie spożytkowana w sposób konsumpcyjny (np. reprezentacyjny samochód dla właściciela czy pracowników), może stać się dla firmy przysłowiowym gwoździem do trumny.