Tagi: ,

Fundusz Hipoteczny Yanok udziela pożyczek pod zastaw nieruchomości. To właśnie atrakcyjność nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie warunkuje powodzenie finansowania. Jakie kroki należy zatem podjąć, aby dostać pożyczkę hipoteczną?

Wniosek Wstępny

Aby wnioskować o pożyczkę hipoteczną w Funduszu pierwszym krokiem jest uzupełnienie i wysłanie Wniosku Wstępnego Online

Procedura weryfikacji Wniosku Wstępnego

Weryfikacja Wniosku polega na kompleksowej analizie całkowitego ryzyka związanego z potencjalną transakcją. Kluczowa na tym etapie jest atrakcyjność nieruchomości przedstawionej pod zabezpieczenie. Analizowana jest zarówno sama nieruchomość – jej stan prawny, techniczny, cechy fizyczno- ekonomiczne, jak i kondycja lokalnego rynku nieruchomości jego zdolność do absorpcji tego typu nieruchomości.

Dodatkowo sprawdzana jest zdolność Wnioskodawcy do spłaty wierzytelności. W przypadku nowych działalności analitycy chcą uzyskać informacje na temat planowanego zamierzenia prosząc o dostarczenie biznesplanu. Profesjonalny dokument nie jest wymagany. Najważniejsze informacje, jakie musi posiadać, to zarys działalności i podstawowe wyliczenia. Gdy jako źródło spłaty pożyczki wskazywana jest działalność gospodarcza, weryfikuje się stabilność finansową firmy.

Na tym etapie wniosek zostaje odrzucony lub zakwalifikowany do dalszego procedowania. Pozytywne zaopiniowanie powoduje konieczność uzupełnienia Wniosku Pełnego.

Fundusz Hipoteczny Yanok zachowuje równowagę pomiędzy elastycznością w stosunku do swoich Klientów a troską o środki Inwestorów. Zdarzają się sytuacje, gdy Fundusz nie może pomóc Wnioskodawcom w uzyskaniu finansowania, bowiem czasami ich sytuacja ekonomiczna jest na tyle skomplikowana, że nawet Pożyczka Hipoteczna nie byłaby w stanie wyciągnąć ich z tzw. „pętli zadłużenia”.

Wniosek Pełny

Po zakwalifikowaniu Wniosku wstępnego do dalszego etapu procedowania należy uzupełnić Wniosek Pełny. Informacje w nim zawarte muszą być podane rzetelnie, bowiem po pozytywnym rozpatrzeniu stanowi on załącznik do umowy pożyczki.

Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie aby udzielić finansowania, Wnioskodawca otrzymuje oficjalną  Ofertę Pożyczki. Jest ona tworzona po uzgodnieniu z Komitetem Kredytowym Funduszu i stanowi symulację kosztów transakcji wraz z wszelkimi dodatkowymi założeniami wymaganymi przez Fundusz. Oferta jest wiążąca, a konsekwencją jej zaakceptowania przez Wnioskodawcę jest konieczność przystąpienia do umowy pożyczki.

Wypłata środków

Po zaakceptowaniu przez Wnioskodawcę Oferty Pożyczki, umawiana jest wizyta w kancelarii notarialnej i sporządzane są wszystkie dokumenty, jakie wówczas będą podpisywane. Wszystkie projekty przesyłane są także pożyczkobiorcy, aby mógł się z nimi zapoznać. Każdy zapis można wówczas skonsultować z przedstawicielami Funduszu.

Środki przelewane są natychmiast po podpisaniu umowy pożyczki i trafiają na konto Pożyczkobiorcy jeszcze tego samego, lub następnego dnia.