Tagi: ,

Fundusz Hipoteczny Yanok oferuje finansowanie w postaci pożyczek pod zastaw nieruchomości. To właśnie atrakcyjność nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie warunkuje powodzenie finansowania. Jakie kroki należy zatem podjąć, aby dostać pożyczkę hipoteczną?

Aby wnioskować o finansowanie w Funduszu pierwszym krokiem jest uzupełnienie i wysłanie Wniosku Wstępnego Online o pożyczkę hipoteczną.

Procedura weryfikacji Wniosku Wstępnego

Weryfikacja Wniosku Wstępnego o pożyczkę hipoteczną polega na kompleksowej analizie całkowitego ryzyka związanego z potencjalną transakcją. Kluczowa na tym etapie jest atrakcyjność nieruchomości przedstawionej pod zabezpieczenie. Analizuje się zarówno samą nieruchomość – jej stan prawny, techniczny, cechy fizyczno- ekonomiczne, jak i kondycja lokalnego rynku nieruchomości jego zdolność do absorpcji tego typu nieruchomości.

Dodatkowo sprawdzana jest zdolność Wnioskodawcy do spłaty wierzytelności. W przypadku nowych działalności analitycy chcą uzyskać informacje na temat planowanego zamierzenia prosząc o dostarczenie biznesplanu. Nie wymaga się profesjonalnego dokumentu. Najważniejsze informacje, jakie musi posiadać, to zarys działalności i podstawowe wyliczenia. Gdy źródłem spłaty pożyczki jest działalność gospodarcza, weryfikuje się stabilność finansową firmy.

Na tym etapie wniosek o finansowanie zostaje odrzucony lub zakwalifikowany do dalszego procedowania. Pozytywne zaopiniowanie powoduje konieczność uzupełnienia Wniosku Pełnego.

Fundusz Hipoteczny Yanok zachowuje równowagę pomiędzy elastycznością w stosunku do swoich Klientów a troską o środki Inwestorów. Zdarzają się sytuacje, gdy Fundusz nie może pomóc Wnioskodawcom w uzyskaniu finansowania, bowiem czasami ich sytuacja ekonomiczna jest na tyle skomplikowana, że nawet Pożyczka Hipoteczna nie byłaby w stanie wyciągnąć ich z tzw. „pętli zadłużenia”.

Wniosek Pełny

Po zakwalifikowaniu Wniosku wstępnego do dalszego etapu procedowania należy uzupełnić Wniosek Pełny. Informacje w nim zawarte muszą być rzetelne, bowiem po pozytywnym rozpatrzeniu stanowi on załącznik do umowy pożyczki.

Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie aby udzielić finansowania, Wnioskodawca otrzymuje oficjalną  Ofertę Pożyczki. Przygotowuje się ją po uzgodnieniu z Komitetem Kredytowym Funduszu i stanowi symulację kosztów transakcji wraz z wszelkimi dodatkowymi założeniami wymaganymi przez Fundusz. Oferta jest wiążąca, a konsekwencją jej zaakceptowania przez Wnioskodawcę jest konieczność przystąpienia do umowy pożyczki.

Wypłata środków

Po zaakceptowaniu przez Wnioskodawcę Oferty Pożyczki, następuje umówienie wizyty w kancelarii notarialnej i notariusz sporządza wszystkie potrzebne dokumenty. Wszystkie projekty przesyłane są także pożyczkobiorcy, aby mógł się z nimi zapoznać. Każdy zapis można wówczas skonsultować z przedstawicielami Funduszu.

Przelanie środków następuje natychmiast po podpisaniu umowy pożyczki i trafiają one na konto Pożyczkobiorcy jeszcze tego samego, lub następnego dnia.