Zarząd Funduszu zdecydował się dokonać zmiany założeń udostępniania danych liczbowych/statystycznych dotyczących inwestycji w Fundusz. Do tej pory wszystkie liczby odnosiły się wyłącznie do inwestycji w Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe (od 2018 roku). Obecnie prezentowane dane dotyczą wszystkich inwestycji od roku 2015. Dane te obejmują informacje dotyczące wszystkich form inwestowania w Fundusz (pożyczki inwestorskie, obligacje korporacyjne oraz Weksle Inwestycyjne Yanok).