1 września 2021 roku uruchomiona została comiesięczna oferta Rentierskiej Pożyczki Inwestorskiej Yanok oprocentowana na poziomie 5,04% w skali roku z wypłatą zysków co miesiąc.

Z oferty Rentierskiej Pożyczki Inwestorskiej Yanok 5,04% można skorzystać w dniach 1-7 września 2021 roku.

Czas trwania inwestycji to 12 miesięcy. Jednorazowo można zainwestować min. 10 000 zł, a maksymalna kwota inwestycji to 50 000 zł. Dla Inwestorów korzystających z Panelu Inwestora Yanok powyższy limit nie obowiązuje. Aby uzyskać dostęp do Panelu Inwestora, należy wysłać wiadomość na adres: e-mail: inwestycje@yanokhipoteczny.pl z informacją o chęci uruchomienia konta.

Oferta jest skierowana do konsumentów.

Aby złożyć wstępne zamówienie online, należy wypełnić formularz Inwestycji 5% na stronie: www.yanokhipoteczny.pl/inwestycja-yanok

Dla Inwestorów niebędących konsumentami Fundusz Hipoteczny Yanok uruchamia w tym samym terminie ofertę Weksli Inwestycyjnych Yanok 5,04%. Szczegóły tej oferty są dostępne na stronie: www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne.