Spółka Fundusz Hipoteczny Yanok rozpoczęła serię szkoleń mających na celu przygotowanie Agentów współpracujących z FHY w zakresie oferowania produktów inwestycyjnych. Pierwsze wewnętrzne szkolenie odbyło się 17.03.2016r. w Krakowie. W szkoleniu wzięli udział doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni oraz pośrednicy nieruchomości działający w obszarze województwa małopolskiego.