1 stycznia 2021 roku uruchomiona została emisja Rocznych Weksli Inwestycyjnych Yanok z comiesięczną wypłatą zysków, o oprocentowaniu odpowiadającym 5,04% w skali roku. Liczbę Weksli Yanok możliwych do zakupu przez jednego Inwestora ograniczono do 3 sztuk.

Zamówienia można składać w dniach 1-7 stycznia 2021 roku na stronie: