Spółka Fundusz Hipoteczny Yanok podjęła współpracę z kolejnymi Partnerami z województwa podkarpackiego. Do grona Agentów FHY dołączyli specjaliści w zakresie oferowania produktów kredytowych i inwestycyjnych.