W dniu 18.05.2020 roku  rozpoczęła się emisja promocyjna Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych Funduszu. Promocja skierowana jest zarówno do nowych, jak i dotychczasowych Inwestorów.

Parametry emisji Weksli 9% promocyjnych – „Weksle 9% cokwartalnie wypłacane”

Rodzaj papieru wartościowego objętego emisjąWeksel własny zupełny Funduszu Hipotecznego Yanok (nazwa własna: Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowy)
Data, z którą Fundusz wystawi WekselDzień zamknięcia emisji, tj. 01.06.2020 r.
Termin wykupu Weksla3 lata od daty zamknięcia emisji, tj. 01.06.2023 r.
Ilość Weksli w serii150 sztuk
Czas trwania emisji promocyjnej (termin zapisów i przyjmowania wpłat na Weksle)18.05.2020 r.- 29.05.2020 r. lub wcześniej, do wyczerpania puli objętych emisją promocyjną
Cena nabycia Weksla po dyskoncie50.000 zł
Łączna wartość dyskonta (zysk dyskontowy z pojedynczego Weksla)13.500 zł
Nominał Weksla (suma wekslowa)63.500 zł
Wypłata dyskonta 13.500 złZgodnie z Harmonogramem, co kwartał (12 wypłat w wysokości 1.125 zł)
Odpowiednik inwestycji wprost9% w skali roku
Termin wykupu3 lata po zamknięciu emisji, tj. 01.06.2023 r.
Ograniczenia nabywania Weksli przez pojedynczego Inwestora5 weksli. Ograniczenie ilościowe nie dotyczy dotychczasowych Inwestorów Funduszu.
Prawo pierwszeństwa w nabywaniu WeksliPrawo pierwszeństwa przysługuje dotychczasowym Inwestorom Funduszu. Prawo pierwszeństwa realizowane będzie według kolejności zarachowania wpłat dokonywanych przez Inwestorów korzystających z prawa pierwszeństwa na rachunku bankowym Funduszu.
Cel emisji WeksliŚrodki pozyskane od Inwestorów przeznaczone będą na udzielanie pożyczek hipotecznych przez Fundusz polskim przedsiębiorcom

Przywileje obecnych Inwestorów:

  • Pierwszeństwo w nabyciu Weksli objętych promocją

Nasi dotychczasowi Inwestorzy mają pierwszeństwo w nabyciu Weksli Yanok objętych promocją. W przypadku, gdyby został przekroczony limit ilości 150 sztuk nabytych Weksli przez dotychczasowych Inwestorów Funduszu, wówczas decydująca będzie data dokonania wpłaty na konto bankowe Funduszu.

  • Brak limitu maksymalnej ilości nabywanych Weksli Inwestycyjnych

W majowej emisji promocyjnej „Weksle 9% cokwartalnie wypłacane” został ustanowiony limit maksymalnej ilości Weksli. Jeden Inwestor może nabyć maksymalnie 5 sztuk Weksli objętych promocją. Limit ten nie dotyczy dotychczasowych Inwestorów Yanok, którzy mogą nabyć dowolną ilość Weksli z całej puli 150 sztuk.

Jak dokonać zamówienia:

Po dokonaniu decyzji o nabyciu Weksli Yanok objętych promocją należy:

1. Wejść na stronę emisji promocyjnej:

2. Wybrać suwakiem ilość nabywanych Weksli:

3. Kliknąć przycisk „Złóż wstępne zamówienie”:

4. Uzupełnić dane dotyczące zamówienia oraz zaakceptować wymagane zgody Polityki Prywatności:

5. I gotowe. Bezpieczne i proste zamówienie online zostało zrobione. Sprawdź kolejne kroki, aby w 100% zdalnie w trybie onlines finalizować dokonanie inwestycji w Weksle Funduszu Yanok.

6. Po dokonaniu zamówienia, Inwestor otrzymuje maila z dokumentami formalnymi, które należy uzupełnić aby sfinalizować zamówienie. Uwaga: jeżeli w ciągu 2 dni roboczych nie otrzymałeś potwierdzenia zamówienia Weksli, sprawdź skrzynkę spam. W przypadku braku maila od Funduszu, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 667-141-082.

7. Po otrzymaniu dokumentów, należy je wydrukować oraz wypełnić odręcznie. Wypełnione dokumenty należy zeskanować (można zrobić fotografię) oraz wysłać je na adres mailowy weksle@yanokhipoteczny.pl Uwaga: Jeśli nie jesteś w stanie wydrukować dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 667-141-082. Dokumenty w formie papierowej zostaną wysłane pocztą tradycyjną.

8. Po przesłaniu dokumentów na maila Funduszu, należy dokonać wpłaty tytułem nabycia Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych. Uwaga: Emisja promocyjna ograniczona jest czasowo. Zamówień i wpłat można dokonywać do 29.05.2020 r. W przypadku dokonywania przelewu w ostatnim dniu obowiązywania promocji, prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.

Dodatkowe informacje:

Weksle objęte promocją wystawiane są z datą zamknięcia emisji, tj. 1.06.2020 r. W tym dniu przedstawiciel Funduszu dokonuje sprawdzenia dokonanych wpłat tytułem nabycia Weksli oraz wystawia dokument Weksla oraz formalne dokumenty towarzyszące.

W przypadku wpłat dokonanych po 29.05.2020 r. oraz po przekroczeniu puli 150 sztuk Weksli promocyjnych dokonywany jest zwrot wpłaconych środków.

Inwestor otrzymuje dokumenty w wersji papierowej za pośrednictwem listu poleconego oraz ich skany na skrzynkę mailową.

Po dokonaniu inwestycji w Weksle, Inwestor otrzyma:

  • Komplet dokumentów w formie skanów na swoją skrzynkę mailową;
  • Dokumenty w formie papierowej zostają wysłane na podany adres korespondencyjny;
  • Zyski wypłacane co kwartał, w trakcie trwania całej inwestycji zgodnie z Harmonogramem
  • Zwrot zainwestowanych środków w dniu 1.06.2020 r. tytułem całkowitego wykupu Weksla;

W trakcie trwania inwestycji w Weksle Yanok, nasi Inwestorzy oprócz regularnych i terminowych wypłat zysków otrzymują od Funduszu:

  • Cokwartalne Raporty Inwestora Yanok, gdzie podane są informacje finansowe, statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne;
  • Comiesięczny Informator Inwestora, który jest podsumowaniem informacji bieżących, istotnych dla naszych Inwestorów.