W dniach 1-7 listopada 20121 r. uruchomione zostały dwie rentierskie oferty inwestycyjne.

Są to:

I. Roczna Rentierskia Inwestycja w formie Umowy Inwestorskiej Yanok oprocentowaną na poziomie 5,04% w skali roku z wypłatą zysków co miesiąc.

Czas trwania inwestycji to 12 miesięcy. Jednorazowo można zainwestować min. 10 000 zł, a maksymalna kwota inwestycji to 50 000 zł. Limit ten nie dotyczy Inwestorów korzystających z Panelu Inwestora.
Aby uzyskać dostęp do Panelu Inwestora, należy wysłać wiadomość na adres: e-mail: inwestycje@yanokhipoteczny.pl z informacją o chęci uruchomienia konta.

Oferta jest skierowana do konsumentów.

Aby złożyć wstępne zamówienie online, należy wypełnić formularz Inwestycji 5% na stronie: www.yanokhipoteczny.pl/inwestycja-yanok


II. Roczne Rentierskie Weksle Inwestycyjnych Yanok z comiesięczną wypłatą zysków, z zyskiem odpowiadającym oprocentowaniu na poziomie 5,04% w skali roku.

Limit zakupu wynosi 5 sztuk Weksli dla jednej osoby. Dla Inwestorów korzystających z Panelu Inwestora Yanok powyższy limit nie obowiązuje i mogą oni zamawiać jednorazowo dowolną liczbę Weksli.
Aby uzyskać dostęp do Panelu Inwestora, należy wysłać wiadomość na adres: e-mail: weksle@yanokhipoteczny.pl z informacją o chęci uruchomienia konta.

Oferta skierowana jest do Inwestorów niebędących konsumentami, tj. dla prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, spółek.

Więcej informacji dotyczących inwestowania w Weksle Yanok oraz formularz zamówienia dostępne są na stronie:

www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne