Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu kwietniu 2019 roku zostały dokonane:

  • 02.04.2019 częściowy wykup Weksla 01/04/2019 okres 1/13;
  • 19.04.2019 częściowy wykup Weksla 01/01/2018 okres 5/12;
  • 20.04.2019 wypłata odsetek od Pożyczki Inwestorskiej;
  • 27.04.2019 częściowy wykup Weksla 01/04/2018 okres 1/3 oraz Weksli 02-03/04/2018 okres 1/3 oraz 04/04/2018 okres 1/3
  • 28.09.2019 wypłata Odsetek od Obligacji FHY 0421 nr I kupon 2;
  • Jeden inwestor nabył Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% oprocentowaniem w skali roku;
  • Trzech inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku.