Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu wrześniu 2019 roku zostały dokonane:

  • 4.09.2019 została spłacona pożyczka hipoteczna nr 11042018/20;
  • 06.09.2019 częściowy wykup Weksla 04/05/2019 okres 1/12;
  • 13.09.2019 częściowy wykup Weksla 07/03/2019 okres 2/12 oraz Weksla 07/06/2019 okres 3/36; została udzielona kolejna pożyczka hipoteczna w wysokości 267 500,00 zł lokalem użytkowym, w województwie dolnośląskim, o wartości 535000,00 zł;
  • 17.09.2019 częściowy wykup Weksla 08/06/2019 okres 3/36;
  • 20.09.2019 wypłata odsetek od Pożyczki Inwestorskiej;
  • 26.09.2019 częściowy wykup Weksla 10/03/2019 okres 3/13 oraz Weksla 11/03/2019 okres 3/13
  • 27.09.2019 została udzielona kolejna pożyczka hipoteczna w wysokości 485 850,00 zł zabezpieczona mieszkaniem i budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w województwie śląskim, o wartości 971 700,00 zł;
  • 29.09.2019 częściowy wykup Weksla 07/04/2019 okres 5/36;
  • 30.09.2019 częściowy wykup Weksla 12/06/2019 okres 1/12, Weksla 13/06/2019 okres 1/12, Weksli 14-15/06/2019 okres 1/12, Weksla 16/06/2019 okres 1/12, Weksli 17-19/06/2019 okres 1/12, Weksli 20-22/06/2019 okres 1/12;

Pięciu inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% oprocentowaniem w skali roku; Czternastu inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku.