Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu maju 2019 roku zostały dokonane:

  • 08.05.2019 częściowy wykup Weksli 22-29/11/2018 okres 2/12;
  • 12.05.2019 częściowy wykup Weksla 01/02/2019 okres 1/12;
  • 13.05.2019 wypłata Odsetek od Obligacji YHC 0220 nr I kupon 9,  nr II kupon 9, nr III kupon 9;
  • 20.05.2019 wypłata odsetek od Pożyczki Inwestorskiej;
  • 25.05.2019 częściowy wykup Weksli 02-04/02/2019 okres 1/12;
  • 29.05.2019 częściowy wykup Weksla 07/04/2019 okres 1/36;
  • Pięciu inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% oprocentowaniem w skali roku;
  • Jedenastu inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku.