Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu lipcu 2019 roku zostały dokonane:

  • 01.07.2019 częściowy wykup Weksla 01/04/2019 okres 1/12;
  • 02.07.2019 częściowy wykup Weksli 01-20/07/2018 okres 1/3;
  • 04.07.2019 częściowy wykup Weksla 21/07/2018 okres 1/3;
  • 13.07.2019 częściowy wykup Weksla 07/06/2019 okres 1/36;
  • 19.07.2019 częściowy wykup Weksla 01/01/2018 okres 6/12;
  • 20.07.2019 wypłata odsetek od Pożyczki Inwestorskiej;
  • 29.07.2019 częściowy wykup Weksla 07/04/2019 okres 3/36;
  • Pięciu inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% oprocentowaniem w skali roku;
  • Dziewiętnastu inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku.