Zarząd Funduszu informuje, że w miesiącu czerwcu 2019 roku zostały dokonane:

  • 05.06.2019 częściowy wykup Weksli 01-100/06/2018 okres 1/3;
  • 13.06.2019 częściowy wykup Weksla 07/03/2019 okres 1/12;
  • 20.06.2019 wypłata odsetek od Pożyczki Inwestorskiej;
  • 26.06.2019 częściowy wykup Weksla 10/03/2019 okres 1/12 oraz Weksla 11/03/2019 okres 1/12;
  • 29.06.2019 częściowy wykup Weksla 07/04/2019 okres 2/36;
  • Jeden inwestor nabył Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 6% oprocentowaniem w skali roku;
  • Ośmiu inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 8% oprocentowaniem w skali roku;
  • Siedmiu inwestorów nabyło Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z 10% oprocentowaniem w skali roku.