10 czerwca 2021 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Hipotecznego Yanok Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy podniesiono z 2 500 000 do 4 000 000 złotych uchwałą Zgromadzenia Wspólników Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 11 marca 20121 roku.

Kwota podwyższająca kapitał zakładowy pochodzi z zysku netto wypracowanego przez Fundusz w 2020 roku, który wyniósł 1 670 832,97 zł.

1 500 000 zł z zysku netto zostało przekazane na podniesienie kapitału zakładowego do 4 000 000 zł, a pozostałą kwotę przeznaczono na podniesienie kapitału zapasowego do wysokości 390 694,34 zł.