Spółka Fundusz Hipoteczny Yanok przeprowadziła w dniu dzisiejszym pierwsze wewnętrzne szkolenie przygotowujące do certyfikacji dla Samodzielnych Agentów.
W szkoleniu wzięli udział doradcy i pośrednicy kredytowi działający w obszarze województwa małopolskiego.